สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด 

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 โดยมีนายสรัญ ศรีอมร เป็นกรรมการผู้จัดการ  มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อจำหน่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทั้งทางด้านการดับเพลิง การจราจร การก่อสร้าง และอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการขาย การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ


วิสัยทัศ

                เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภารกิจ

  • ยึดมั่นในการผลิตสินค้า และคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมทั้งการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอน

  • มุ่งเน้นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขั้นตอนการส่งมอบรถแนะนำการใช้งานและสาธิตวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ใช้

  • นโยบายการการรับประกันสินค้า ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีทีมช่างผู้มีความสามารถและชำนาญการเข้าตรวจเช็คและแก้ไข

view