สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

mmt

WELCOME TO M.M.T. MACHINERY 

ผู้นำในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยึดมั่นในการผลิตสินค้า และคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมทั้งการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอนมุ่งเน้นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 


รถดับเพลิงแบบถังน้ำทรงเหลี่ยม ขนาด 12,000 ลิตร

฿10,000,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12000 ลิตร

฿6,000,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้ายแบบยกเท ขนาด 12 ลบ.ม.

฿3,900,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 10-12 เมตร

฿2,800,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถสุขาเคลื่อนที่

฿8,500,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถผลิตน้ำดื่มและน้ำสะอาด อัตราการกรอง 800-1000 ลิตร/นาที

฿10,000,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถพยาบาล

฿2,500,000.00

* หมายเหตุ  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ

รถดับเพลิงติดกระเช้า ขนาด 5000 ลิตร

฿10,000,000.00

* หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อ่านต่อ